ביטוח אלמנטרי בספרטה סוכנות לביטוח

ביטוח אלמנטרי (נקרא גם:ביטוח כללי) הוא מכלול ענפי הביטוח המבטחים מפני סיכון לרכוש:

סיכון לאובדן הרכוש (כולו או חלקו) וסיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. ענפים עיקריים בביטוח אלמנטרי:

  • ביטוח רכב: ביטוח מפני נזקים לרכב ולנוסעים בו, וביטוח מפני נזק לצד שלישי.
  • ביטוח דירה: ביטוח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משריפה, שיטפון, רעידת אדמה, פריצה וכדומה.
  • ביטוח ימי ואווירי: ביטוח של סחורה הנמצאת בתובלה ימית או אווירית, וכן ביטוח כלי שיט וכלי טיס.
  • ביטוח נסיעות לחו"ל: ביטוח המכסה הוצאות רפואיות ורכוש המטייל הקורים בזמן תקופות הטיול.

ביטוחים אלמנטריים מגנים על בעל הפוליסה מאובדן ערך או השחתת הרכוש וכתוצאה מפריצה, גניבה, שריפה וכדומה. ולכן מבטיחים את יכולת ההתאוששות במצבי משבר.

גודל הפוליסה ניקבע על פי מידת הסיכון. לכן הערכת הסיכון מהווה מרכיב חשוב הקביעת מחיר הפוליסה.

חשיבות גבוהה ניתנת בביטוח כללי בהערכת הסיכונים.  ויתור על כיסוי אחד או יותר עשוי להוזיל משמעותית את דמי הביטוח. לדוגמא ויתור על סיכונים כגון רעידת אדמה או אש בביטוח דירה וכדומה. הערכת סיכונים ריאליסטית, חשובה בכל פוליסת ביטוח בתחום האלמנטרי.

אלמנט משמעותי נוסף היא ההשתתפות העצמית. בביטוח אלמנטרי נהוג להפעיל סעיף השתתפות עצמית על מנת לעודד את בעל הרכוש לשמור על רכושו ולהמנע מתביעות קטנות.

בספרטה סוכנות לביטוח
 הביטוח אלמנטרי מותאם לכל אדם בהתאם לעסק או לדירה ובהתאם להערכת הסיכונים והסייגים המחושבת באופן אישי.
ניסיון הסוכנות במהלך השנים כמו גם היכולת להעריך את הסיכונים בהתאם לעסק מאפשר לסוכנות להגיע לפוליסה המתאימה ביותר לצורכי המבוטח.

ביטוח סיכונים

ביטוח רכוש

ביטוח עסק

ביטוח דירה

על מנת לקבל יעוץ אישי בנושא אנא צור קשר עם ינון אהרוני  טל: 0543331110